تمرین دسته جمعی و اسپارینگ همگانی اعضای تیم بانوان سلاطین رینگ در رینگ شرق تهران

در تاریخ 25.5.97 تمامی اعضای هم وزن به صورت نوبتی داخل رینگ شروع به انجام اسپارینگ کردند و برخی از ایرادات فنی فایتر ها رفع شد . برخی هم به تماشای سبک بازی فایتر های ارشد نگاه می کردند و از آنان الگو می گرفتند .

بعد از تمرین اعضای تیم برای استراحت به رستوران رفتند و در کنار هم شروع به صرف یک وعده غذای رژیمی کردند