نایب قهرمانی مینا ثابتی در مسابقات کیک بوکسینگ استان تهران