فرم دریافت برنامه غذایی از سلاطین رینگ

----------------------------------------مشخصات----------------------------------------
-
-
-
نام و نام خانوادگی :

شماره تماس :

ایمیل :

سن :

جنسیت :
زنمرد

وزن :

وزن ایده آل :

قد به سانتی متر:

گروه خونی :

----------------------------------------جزئیات----------------------------------------
-
-
-
آیا در روز مصرف میان وعده دارید ؟ نوع ماده خوراکی را ذکر کنید (چای , بیسکبیت, میوه)

آیا نسبت به ماده غذایی یا نوشیدنی خاصی اعتیاد دارید ؟

آیا از داوری خاصی استفاده می کنید ؟

آیا به نسبت به ماده غذایی حساسیت دارید ؟

آیا از مکمل های بدنسازی یا چربی سوز های استفاده می کنید ؟ نام ببرید

ساعتی که معمولا می خوابید و ساعتی که معمولا بیدار میشوید:

در مورد نوع شغل خود توضیح بدهید ؟

مختصر در مورد فعالیت های روزانه خود بنویسید ؟ (کار , تحصیل , ورزش)

----------------------------------------چه میخورید ؟ ----------------------------------------
-
-
-
*پنج وعده های غذایی که درروز خورده اید را بنویسید : مقدار غذاها را ذکر کنید* یک کفگیر برنج و سینه مرغ

-----------روز اول ----------
-
صبحانه در روز اول :

ناهار در روز اول :

شام در روز اول :

-----------روز دوم ----------
-
صبحانه در روز دوم :

ناهار در روز دوم :

شام در روز دوم :

-----------روز سوم ----------
-
صبحانه در روز سوم:

ناهار در روز سوم:

شام در روز سوم:

-----------روز چهارم ----------
-
صبحانه در روز چهارم:

ناهار در روز چهارم:

شام در روز چهارم:

-----------روز پنجم ----------
-
صبحانه در روز پنجم:

ناهار در روز پنجم:

شام در روز پنجم:

-----------فرم رو چک کنید و ارسال کنید ----------