****

سابقه بیش از 7 سال فعالیت در رشته کیک بوکسینگ

ترینر کمکی تیم سلاطین رینگ

داور ارشد سازمان پی وان

دارنده کمربند مشکی