سید میثاق ترابی

سید میثاق ترابی

سید میثاق ترابی

ترینر دوم تیم سلاطین رینگ

دارنده کمربند مشکی کیک بوکسینگ

دارنده خان 8 موی تای

 داور مسابقات کیک بوکسینگ و موی تای

مدرس دوره های خصوصی داوری سلاطین رینگ

نایب رئیس انفورماتیک سازمان پی وان

قهمان کشور در مسابقات پاهیوت

قهرمان مسابقات انتخابی گرجستان