آموزش خصوصی کیک بوکسینگ

موسس آکادمی سلاطین رینگ

یاسر ارمندئی

قهرمانی ها 

کسب مقام قهرمانی مسابقات تاپ کیک بوسینگ استانی در سال 1386

کسب مقام قهرمانی مسابقات فول کیک بوکسینگ استانی در سال 1387

کسب مقام نائب قهرمانی مسابقات فول کیک بوکسینگ استانی در سال 1387

کسب مقام قهرمانی در مسابقات فول کیک بوکسینگ کشوری در سال 1388

کسب مقام قهرمانی در مسابقات فول کیک بوکسینگ استانی در سال 1388

کسب مقام قهرمانی در مسابقات Thai Boxing  استانی سال 1389

کسب مقام قهرمانی در مسابقات Muay Thai  استانی سال 1389

کسب مقام نائب قهرمانی در مسابقات Muay Thai  کشوری سال 1389

کسب مقام قهرمانی در مسابقات K-1  کشوری سال 1389

قهرمان بازی سوپر فایت مسابقات K-1 در سال 1389

کسب مقام قهرمانی در مسابقات جایزه بزرگ کیک بوکسینگ کاراته سال 1390

کسب مقام نائب قهرمانی در مسابقات P-1 استانی سال 1390

کسب مقام اول در مسابقات تک رزم سال 1390

کسب نائب قهرمانی مسابقات MMA Fields  کشوری خراسان رضوی

کسب مقام قهرمانی مسابقات الیت کیک بوکسینگ سال 1395

کسب مقام قهرمانی مسابقات WKA کشوری در سال 1395

قهرمان تورنمت های بین الملی در کشورهای (باکو و روسیه)(2006و2009)

  • مدارک 

مربیگری بین المللی Level B

مربیگری فدراسیون بدن سازی و پرورش اندام

مربیگری سبک K-1

مربیگری سبک P-1 ایران

مدرک مربیگری دفاع شخصی

مربیگری TRX

  • مسئولیت ها 

در حال حاضر مسئول استانی انفورماتیک سبک P-1\K-1  ایران

در حال حاضر مسئول کشوری انفورماتیک سبک P-1\K-1  ایران

مسوول کمیته برگزاری مسابقات هیئت رزمی استان تهران