قوانین کلاس‌های سلاطین رینگ

 • تعداد جلسات کلاس های خصوصی و نیمه خصوصی ۱۲ جلسه می‌باشد.
 • از تعداد جلسات ذکر شده فقط و فقط در صورت صلاح دید مربی برای یک جلسه غیبت بخشش در نظر‌گرفته می شود.
 • شهریه های نفرات قابل انتقال به فرد دیگر‌ نیست .
 • در صورت واریز شهریه امکان برگرداندن شهریه بنا به‌ هر علتی امکان پذیر نیست.
 • نرخ کلاس تک‌ جلسه ۲۵۰ هزار تومان می باشد.
 • روز های تعطیل رسمی با مشورت مربی می توانید در جلسه تمرینی حاضر شوید در صورت غیبت در تعطیلی رسمی جلسه شما حفظ (Freez) می شود.
 • در صورت ابتلا به هر نوع بیماری تا زمانی که هنرجو‌ به کلاس بازگردد جلسات سوخت می شود.
 • پوشش
 • پوشش استاندار‌د کلاس های آقایان شلوارک و رکابی ورزشی می باشد و پوشش استاندارد بانوان لگ‌و تیشرت ورزشی است.
 • در صورت عدم استفاده از تجهیزات استاندارد (کلاه،لثه،ساق بند، زانو بند)و آسیب دیدن مربیان سلاطین رینگ هیچ گونه مسئولیت از نظر حقوقی و درمانی به عهده نخواند داشت.
 • کلیه افرادی که فایتر هستند حتما موظف به پر کردن یک فرم اطلاعات هستند.
 • از قرار دادن دائمی هر گونه وسیله شخصی مانند دستکش‌، بطری آب و … داخل کلاس خوداری کنید.