قوانین کلاس‌های سلاطین رینگ

 • جلسات و غیبت ها
 • تعداد جلسات کلاس های خصوصی و نیمه خصوصی ۱۲ جلسه می‌باشد.
 • از تعداد جلسات ذکر شده فقط و فقط یک جلسه قابل بخشش می باشد(در صورت هماهنگی غیبت از 24 ساعت قبل با مربی)
 • در صورت غیبت بیش از 6 جلسه (چه در وسط ترم چه ما بین دو ترم )ثبت نام ترم جدید بر اساس آخرین نرخ شهریه در سایت انجام می پذیرد.
 • شهریه های نفرات قابل انتقال به فرد دیگر‌ نیست .
 • در صورت واریز شهریه امکان برگرداندن شهریه بنا به‌ هر علتی امکان پذیر نیست.
 • نرخ کلاس تک‌ جلسه ۲۵۰ هزار تومان می باشد.
 • روز های تعطیل رسمی با مشورت مربی می توانید در جلسه تمرینی حاضر شوید در صورت غیبت در تعطیلی رسمی جلسه شما حفظ (Freeze) می شود.
 • در صورت ابتلا به هر نوع بیماری تا زمانی که هنرجو‌ به کلاس بازگردد جلسات سوخت می شود.
 • قوانین کلی :
 • پوشش استاندار‌د کلاس های آقایان شلوارک و رکابی ورزشی می باشد و پوشش استاندارد بانوان لگ‌و تیشرت ورزشی است.
 • در صورت عدم استفاده از تجهیزات استاندارد (کلاه،لثه،ساق بند، زانو بند)و آسیب دیدن مربیان سلاطین رینگ هیچ گونه مسئولیت از نظر حقوقی و درمانی به عهده نخواند داشت.
 • کلیه افرادی که فایتر هستند حتما موظف به پر کردن یک فرم اطلاعات ضروری و رضایت نامه هستند.
 • از قرار دادن دائمی هر گونه وسیله شخصی مانند دستکش‌، بطری آب و … داخل کلاس خوداری کنید.
 • ورزشکار موظف است5 دقیقه قبل از شروع کلاس در محل کلاس حاضر شود و  5 دقیقه بعد از اتمام کلاس محیط باشگاه را ترک کند.
 • به هیچ عنوان در راهرو ها با صحبت تلفنی و حرف زدن با دیگران برای ساکنین ساختمان مزاحمت ایجاد نکنید.
 • کلیه اعضا موظف به دریافت کارت بیمه از سایت فدراسیون پزشکی ورزشی به صورت انفرادی می باشند.