مربیان سلاطین رینگ

جهت بازدید از صفحه مربیان، روی تصویر کلیک نمایید

یاسر ارمندئی

مربی کیک بوکس و مویتای

محدوده فعالیت: تهران غرب

ساحل بیات

مربی کیک بوکس و مویتای

محدوده فعالیت: تهران غرب و شمال

حامد مهدوی

مربی کیک بوکس

محدوده فعالیت : تهران غرب

فرناز صادقی

مربی کیک بوکس

محدوده فعالیت: تهران شمال

زهرا کارگر

مربی کیک بوکس

محدوده فعالیت: تهران غرب

سارا رضایی

مربی کیک بوکس و ژیمناستیک

محدوده فعالیت : تهران شرق و غرب

مربی رزرو

مربی کیک بوکس و مویتای

محدوده فعالیت تهران غرب