شرح کلاس های ساحل بیات

photo_2019-08-05_00-08-17

طلای مسابقات کشوری فول کیک بوکسینگ سال۹۷
تمدید تیم ملی کیک بوکس فدراسیون ورزشهای رزمی در گرگان سال۹۷
طلای مسابقات میکس کیک بوکسینگ سال۹۷
طلای مسابقات انتخابی موای تای استان تهران سال۹۷
طلای مسابقات کیک لایت بوکسینگ سال۹۷
طلای مسابقات لوکیک سبک واسکو سال۹۷
طلای مسابقات کشوری انتخابی جام جهانی کیک بوکس سیک ایکیا سال۹۷
کاپ طلای مسابقات فول کیک بوکسینگ سال۹۷
جام قهرمانی سورنا سال ۹۷
کمربند طلای مسابقات پیوان
طلای مسابقات انتخابی تیم ملی موای تای سال۹۸
کمربند طلای مسابقات بین المللی کیک بوکس سال۹۸
طلای مسابقات فول کیک بوکس سال۹۸
کمربند طلای کیک بوکس بین الملل سال۹۸
طلای مسابقات کشوری فول کیک بوکسینگ سال۹۷
تمدید تیم ملی کیک بوکس فدراسیون ورزشهای رزمی در گرگان سال۹۷
طلای مسابقات میکس کیک بوکسینگ سال۹۷
طلای مسابقات انتخابی موای تای استان تهران سال۹۷
طلای مسابقات کیک لایت بوکسینگ سال۹۷
طلای مسابقات لوکیک سبک واسکو سال۹۷
طلای مسابقات کشوری انتخابی جام جهانی کیک بوکس سیک ایکیا سال۹۷
کاپ طلای مسابقات فول کیک بوکسینگ سال۹۷
جام قهرمانی سورنا سال ۹۷
کمربند طلای مسابقات پیوان
طلای مسابقات انتخابی تیم ملی موای تای سال۹۸
کمربند طلای مسابقات بین المللی کیک بوکس سال۹۸
طلای مسابقات فول کیک بوکس سال۹۸
کمربند طلای کیک بوکس بین الملل سال۹۸
مدارک

عضو تیم ملی کیک بوکسینگ و موآی تای
مسئول کمیته موآی تای بانوان
مسئول کمیته آموزش بانوان کیک بوکس (پیوان)
مربی گری درجه دو کیک بوکسینگ
مربی گری موای تای
داوری کیک بوکس و موای تای

ساحل بیات

دوره های خصوصی و نمیه خصوصی

تایم کلاس های 60 دقیقه می باشند

رینگ کینگ دهکده المپیک

boxing-offer-icon2
1.600.000 تومان12 جلسه

دوره خصوصی

  • فانکشنال - بدنسازی رزمی - برنامه غدایی - میت زنی - کیسه بوکس - بادی کامپوزیشن
boxing-offer-icon2
800.000 تومان12 جلسه

دوره نیمه خصوصی

  • فانکشنال - بدنسازی رزمی - برنامه غدایی - میت زنی - کیسه بوکس - بادی کامپوزیشن

باشگاه انقلاب(فایت باکس) کلاس عمومی فیتنس بوکسینگ

boxing-offer-icon2
500.000 تومان12 جلسه

دوره عمومی

  • فانکشنال - بدنسازی رزمی - برنامه غدایی - میت زنی - کیسه بوکس - بادی کامپوزیشن
boxing-offer-icon2
1.850.000 تومان 12 جلسه

دوره خصوصی

  • فانکشنال - بدنسازی رزمی - برنامه غدایی - میت زنی - کیسه بوکس - بادی کامپوزیشن

فیت اکسپرس در اندرزگو

boxing-offer-icon2
700.000 تومان8 جلسه

نمیمه حصوصی

  • فانکشنال - بدنسازی رزمی - میت زنی - کیسه بوکس - بادی کامپوزیشن -مخصوص افراد مبتدی
boxing-offer-icon2
1.400.000 تومان 8 جلسه

خصوصی

  • فانکشنال - بدنسازی رزمی - میت زنی - کیسه بوکس - رینگ بوکس - بهترین دوره برای آماده سازی در مسابقات

 

 

 

  •