رزمی

می 26, 2020
بستن باند بوکس

بستن باند بوکس به صورت حرفه ای

بستن باند بوکس به صورت حرفه ای با پر کردن سیکن های دست برای اسپارینگ و فایت. . . پ.ن: حداقل به یک باند چهار متری […]