بستن باند بوکس به صورت حرفه ای

بستن باند بوکس به صورت حرفه ای با پر کردن سیکن های دست برای اسپارینگ و فایت. . . پ.ن: حداقل به یک باند چهار متری نیاز دارید My Team Ringking 👊 آموزش خصوصی کیک بوکسینگ

180 درجه باز کردن پا ها

انعطاف پذیری پاها موجب باز شدن راحت تر دورکننده و نزدیک کننده های ران پا می شود که این امر در بهبود انجام ضربات پا به خصوص ضرباتی که سر را مورد هدف قرار می دهند می تواند کارایی ضربه را افزایش بدهد تیم تحقیق و توسعه سلاطین رینگ امروز بهترین تمرین ها رو در […]